Diana Krall -《戴安娜克瑞儿 : 巴黎演唱会》(Diana Krall - Live In Paris)[DVDRip]

Diana Krall -《戴安娜克瑞儿 : 巴黎演唱会》(Diana Krall - Live In Paris)[DVDRip]
  • 片  名  Diana Krall -《戴安娜克瑞儿 : 巴黎演唱会》(Diana Krall - Live In Paris)[DVDRip]
  • 简  介  发行时间: 2002年语言: 英语
  • 类  别  音乐
  • 小  类  演唱会


  • 详细介绍专辑中文名: 戴安娜克瑞儿 : 巴黎演唱会专辑英文名: Diana Krall - Live In Paris歌手: Diana Krall资源格式: DVDRip发行时间: 2002年地区: 美国语言: 英语简介:
    早已停止供档。欲找有关档案,请用电驴搜索。
  • Diana Krall -《戴安娜克瑞儿 : 巴黎演唱会》(Diana Krall - Live In Paris)[DVDRip]_large